Masz pytania?     +48 570 800 065

  Kompleksowość

  Konkurencyjność

  Kreatywność

  Nasza oferta

  Zakładanie trawników

  Pielegnacja, regeneracja, podlewanie, koszenie trawników

  Koszenie terenów zielonych, placów zabaw, nieuzytków, skarp, wałów z wykorzystaniem profesjonalnego sprzetu typu: kosa spalinowa, kosiarka bijakowa, kosiarka rotacyjna, traktorek

  Sadzenie i zabezpieczanie drzew

  Przycinanie i formowanie konarów

  drzew, usuwanie korzeni, wycinka samosiejek

  Przeprowadzki

  Porzadkowanie terenów zielonych, wywóz odpadów

  Utrzymanie w czystości garaży, parkingów, chodnikó, placów.

  Nowa oferta szkoleniowa:

  Oferujemy nową usługę, która jest odpowiedzią na aktualną sytuację związaną z COVID-19 na rynku szkoleniowo-doradczym.

  Spółdzielnia oferuje usługi on-line dostosowane do potrzeb klienta takie jak: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe np. kucharz małej gastronomi, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy lub inne uzależnione od potrzeb klienta.

  • Aktualne projekty

  • Archiwalne projekty

  • Łamiemy bariery

  
  Środki na zainicjowanie działalności Spółdzielnia pozyskała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – realizatora projektu „AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ" (ARES) stawiającego za cel wieloaspektowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w Województwie Małopolskim.

  Ue