Masz pytania?     +48 570 800 065

  Kompleksowość

  Konkurencyjność

  Kreatywność

  Razem możemy więcej

  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SERWIS  wdraża model wsparcia RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ  w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Wartość Grantu 486 864,00 zł
  • wkład  ze środków europejskich 459 064,06
  • Okres realizacji projektu: 01.11.2022 r. – 30.04.2023 r.
  • Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów

  Celem wdrażanego modelu wsparcia jest Podniesienie umiejętności podstawowych dla 60 osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

   

   

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  Obywatele  Ukrainy powyżej 18 roku życia, bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia posiadający dokument UKR.

   

  Formy wsparcia:

  • SZKOLENIE Z JĘZYKA POLSKIEGO
  • SZKOLENIA Z ZAKRESU: INSTYTUCJI W POLSCE, PODSTAW POSZUKIWANIA PRACY, WIEDZY O POLSCE, FINANSOWE ABC
  • WSPARCIE DORADCZE: ZAWODOWE, PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE

   

  Harmonogram wsparcia

   

  REGULAMIN:

  KONTAKT

  Biuro Projektów: Spółdzielnia Socjalna Serwis

  ul. Krakowska 13/3
  33-100 Tarnów
  Tel. 535-191-921, 574-084-886

  e-mail:

  a.osika@spoldzielniaserwis.pl
  j.wec@spoldzielniaseriws.pl

   

   

  
  Środki na zainicjowanie działalności Spółdzielnia pozyskała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – realizatora projektu „AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ" (ARES) stawiającego za cel wieloaspektowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w Województwie Małopolskim.

  Ue